Ga naar onze contactpagina

Bel uw bezwaar direct door! 088 - 888 5040

U kunt uw bezwaar ook doorgeven via onze contactpagina. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijke terug.
Ga naar onze contactpagina

Wij lossen uw verzekeringsbezwaren op

Wij behandelen verzekeringsklachten / bezwaren in veel uiteenlopende categorien. Bij de behandeling van uw verzekeringsklacht / bezwaar streven wij ernaar dat u zo snel mogelijk met de juiste oplossing wordt geholpen. Op dit moment behandelen wij 10 verschillende categoriën. Waarom onderscheiden wij verschillende categoriën? Omdat alle verzekeringsklachten niet met dezelfde aanpak kan worden behandeld. Categoriën die wij behandelen zijn de volgende:

Waarom verzekeringsklachten door ons laten behandelen?

Wanneer u in een situatie komt dat u de verzekering daadwerkelijk moet inschakelen, is het mogelijk dat de verzekeraar misbruik gaat maken van bepaalde kennis die bij u wellicht ontbreekt. Daarom is het belangrijk een aantal dingen te weten alvorens u bezwaar gaat maken. Hieronder een aantal voorbeelden van wetenswaardigheden welke wij benutten voor u als gedupeerde wanneer u ons uw verzekeringsklachten laat behandelen.

Verzekeringsklachten

  • Uw verzekeraar verteld u dat u het te laat heeft gemeld
    Een veel voorkomende reden van het niet te hoeven uitkeren van de schadevergoeding is bij te late melding van de schade. Alleen dit is niet zomaar aan te merken als een punt om niet te betalen, dit is een punt waar de verzekeraar niet zomaar onderuit kan.
  • Uw verzekeraar geeft aan dat u dingen heeft verzwegen
    Een uitkering wordt geweigerd wanneer de verzekerde bij de aanvraag niet alle informatie heeft gegeven: informatie is ‘verzwegen’. Voordat een verzekeraar een uitkering mag weigeren, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Zo moet bijvoorbeeld naar die informatie zijn gevraagd. Is een vraag niet beantwoord, dan komt dat in principe voor risico van de verzekeraar. ook dit is een punt waarin men niet zomaar kan zeggen “we betalen maar niet”.
  • Uw verzekeraar valt terug op garantieclausules
    Stel de verzekeraar keert niet uit omdat bijvoorbeeld geen as-vanger is gebruikt of geen sprinklerinstallatie aanwezig was en dit was wel door de verzekeraar voorgeschreven. Dan kan dat standpunt toch onhoudbaar zijn als de schade daardoor niet is veroorzaakt of groter is geworden.

Als organisatie en al onze individuele register-schadecoaches, onderschrijven wij de Gedragscode van Expertise-organisaties. Wij zijn volledig onafhankelijk en werken voor geen enkele verzekeraar. Lees meer over ons.