Bereddingskosten

Bereddingskosten niet vergoed?

Bereddingskosten zijn kosten die worden gemaakt ter voorkoming en vermindering van schade ten gevolge van gevaren waartegen verzekerd is. Deze kosten zijn bij verschillende verzekeringsvormen meeverzekerd.

Of het nu gaat om uw autoverzekering, uw inboedelverzekering of woonhuisverzekering, altijd wordt u in de voorwaarden de verplichting opgelegd om schade zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Ook als u schade moet maken om een (grotere!) schade te voorkomen of te verminderen, kunnen die kosten onder bereddingskosten vallen, hoe tegenstrijdig dat in eerste instantie ook klinkt. Een boom die op omvallen staat en een acute bedreiging vormt voor de omgeving mag je bijvoorbeeld laten kappen/omzagen en afvoeren, dit valt onder bereddingskosten, je voorkomt hiermee grotere schade, een dergelijke schade moet door de verzekeraar in zijn geheel vergoed worden. Een ander voorbeeld; bij een inbraak mogen de kosten om geforceerde sloten en of ramen te herstellen, hetzij tijdelijk of definitief (dit hangt van de situatie af), opgevoerd worden als bereddingskosten.

Heeft de verzekeraar een bedrijf ingeschakeld en hebben zij de bereddering niet goed uitgevoerd of worden uw onkosten niet vergoed? Neem dan contact met ons op en wij zullen namens u de belangen behartigen en de schade verhalen. Dit doen wij voor u

geheel kosteloos met een team van ervaren experts, zeer bekwame juristen en specialisten. u kunt ook ons op voorhand inschakelen zodat u bij de verzekeraar de juiste kosten kan claimen en niets vergeet. Als organisatie en al onze individuele register-schadecoaches, onderschrijven wij de Gedragscode van Expertise-organisaties. Wij zijn volledig onafhankelijk en werken voor geen enkele verzekeraar. Lees meer over ons.

Bezwaar of klacht over uw verzekering? Vertel het ons!

Bel uw bezwaar direct door! 088 - 888 5040

U kunt uw bezwaar ook doorgeven via onderstaand contactformulier.

Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.